Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
I det blå
1 :   Damesykkel i Risøyhamn
2 :   Engel på bussen
3 :   En dag ska alle døre åpne sæ
4 :   Skulle ønske det va vår
5 :   Fuglesang
6 :   I det blå
7 :   Her
8 :   Så vidt begynt
9 :   Stien
10 :   Kunne sagt farvel
11 :   Du e best
12 :   Tåka
13 :   Vil denne vei


Tilbake

Kunne sagt farvel

Kunne hjulpa dæ hjem .
Kunne losa dæ frem.
Kunne løsna  nån band.
Kunne bydd dæ ei hand.
Kunne åpna ei dør.
Kunne vorre der før
Kunne letta en fot.
Kunne tatt imot.

Kunne strøket ditt kinn.
Kunne holdt omkring.
Kunne vært der du va.
Kunne hørt ka du sa.
Kunne sett det du så.
Kunne prøvd å forstå
Kunne villa dæ vel.
Kunne sagt farvel.
Ugjorte gjerninge, usagte ord
vandre som skygga, vokse sæ stor.

Kunne hjulpa dæ hjem .
Kunne losa dæ frem.
Kunne strøket ditt kinn.
Kunne holdt omkring.

Kunne åpna ei dør.
Kunne vorre der før.
Kunne villa dæ vel.
Kunne sagt farvel.
Ugjorte gjerninge, usagte ord
vandre som skygga, vokse sæ stor.

Ola Bremnes