Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
I det blå
1 :   Damesykkel i Risøyhamn
2 :   Engel på bussen
3 :   En dag ska alle døre åpne sæ
4 :   Skulle ønske det va vår
5 :   Fuglesang
6 :   I det blå
7 :   Her
8 :   Så vidt begynt
9 :   Stien
10 :   Kunne sagt farvel
11 :   Du e best
12 :   Tåka
13 :   Vil denne vei


Tilbake

Så vidt begynt

Fiska ska fly. Fugla ska svøm.
Vi ska puste liv i en gammel drøm
Jord og himmel skal ha samme sang:
Vi har så vidt begynt, men vi e i gang.

Ryllik og rose ska by sæ frem.
 Alle som vil får  komme hjem igjen.
Sol skal skinne natta lang:
Ho har så vidt begynt, men ho e i gang.

Veian som e grå av grus
skal ha røde løpera på
og det skal regne champagne
i de gaten du skal gå.

Skogen skal åpne sæ ,stor og grønn.
Himmeln  skal høre  selv di minste bønn.
Kvert et steg ska bli ditt første sprang.
Du har såvidt begynt, men du e i gang.

Ryllik og rose ska by sæ frem.
 Alle som vil får  komme hjem igjen.
Sol skal skinne natta lang:
Ho har så vidt begynt, men ho e i gang.

Ola Bremnes