Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Vi som bygge skip
1 :   Vi som bygge skip
2 :   Rikard Kaarbø
3 :   Silda
4 :   Et gammelt bilde
5 :   Sigfrid
6 :   Vesco
7 :   De små
8 :   Vallo
9 :   Sirena
10 :   Sang te byen
11 :   Kranfører på Kaarbø
12 :   Helg på verftet
13 :   Damenes
14 :   Vaagar


Tilbake

Sigfrid

Nu skulle du sett bror din, kjære Sigfrid,
nu har æ lagd mi skute nummer én
på verftet her i Harstad, kjære Sigfrid,
ho e kje særlig stor, men ho e pen!
Og ho ska gå på fjordan som du elska
og frakte gods for egen dampmaskin,
og ho skal hete Sigfrid, kjære søster
førr ho e fin og fager som et skrin.

Nu skulle du sett gutan, kjære Sigfrid
som satte mitt prosjekt i livet ut
på beddingen i byen, kjære Sigfrid
-ka tru kor de har plagdes og brukt snut!
En stimer uta stål fra lille Harstad
- ti tonn fordelt på seksogførti fot
med motordunk og fløytelåt og skorstein
som hilse vær og vind med saftig sot.

Nu skulle du vært med mæ, kjære Sigfrid,
du ville vorre søtten år i år
på dekk i lamme bror din, kjære Sigfrid
og sett kor fort de nye båtan går:
Syv knop i støytan mella skjær og holma
- æ trur du ville fryda dæ i stavn.
Så Sigfrid, til ditt minne lar æ pryde
mi aller første skute med ditt navn.

Ola Bremnes