Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Vi som bygge skip
1 :   Vi som bygge skip
2 :   Rikard Kaarbø
3 :   Silda
4 :   Et gammelt bilde
5 :   Sigfrid
6 :   Vesco
7 :   De små
8 :   Vallo
9 :   Sirena
10 :   Sang te byen
11 :   Kranfører på Kaarbø
12 :   Helg på verftet
13 :   Damenes
14 :   Vaagar


Tilbake

Vallo

Han het August Clements før han søkte havn
her i Norge med en anna mann sitt navn
førr i passet som han hadde sto det kun: 
Edvard Vallo
Det va alt han hadde med sæ av papir.
Fra et fangetog som skulle tel Sibir
flykta han og kom te  Harstad som en hund.
Edvard Vallo
Åhå, ingen svingte slegga som han Edvard Vallo.
Åhå, svarte satan kor det small.

1917 eller 18, kem så vet, 
sto en fremmed her med ny identitet
og et språk som va umulig å forstå.
Edvard Vallo.
På ei kai i Harstad med et sultent blikk
og en medtatt, men utrulig bra fysikk.
Såg ut som ei låvedør med fota på.
Edvard Vallo.
Åhå, ingen svingte slegga som han Edvard Vallo.
Åhå, svarte satan kor det small.

Så på verftet fikk han jobb i støyperi,
knuste skrapjern her i all si yrkesti
med ei slegge av uvanlig dimensjon.
Edvard Vallo
Opp i lufta med seks kilo som ei fjær
ja du snakke om en type som va svær.
Selve urkraften i egen  dimensjon.
Edvard Vallo.
Åhå, ingen svingte slegga som han Edvard Vallo.
Åhå, svarte satan kor det small.

Han va kjent som stor og snill og stri og sta
langt de fleste visste neppe kem han va
men en velbrukt Bibel fann de her en dag.
Edvard Vallo
Hundre år fikk denne kjempen lov å bli
her på jorda, før Vårherres støyperi
hadde bruk for fagfolk ut av beste slag:
Edvard Vallo.
Åhå, ingen svinge slegga som han Edvard Vallo.
Åhå, herre Jesus  kor det smell.

Ola Bremnes