Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Helligvær
Ola med Tore Bruvoll på gitar
Lørdag 21. July
Turlagsstua, Sortland
Ola og Lars med Terje Nohr på gitar
Fredag 24. August
Kveøydagan
Ola og Lars
Lørdag 25. August