Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Turlagsstua, Sortland
Ola og Lars med Terje Nohr på gitar
Fredag 24. August
Kveøydagan
Ola og Lars
Lørdag 25. August