Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Hamarøyhallen, Oppeide
Ola og Lars med band
Lørdag 24. November kl 21.00 - Billetter
Scene Nord, Bodø
Ola og Lars med gitarist
Lørdag 1. Desember
Harstad Kulturhus
2 Solkonserter med Ola og Arctimus
Torsdag 17. Januar