Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES

Petters Poetiske Pulver

Petters Poetiske Pulver

Spell Musikk
Utgitt i 2017
 1. Vær hilset
 2. Herre gud
 3. Den første dag
 4. Om den siste tid
 5. Elisabets vise
 6. Mammons regimente
 7. Komme ditt rike
 8. Aurora den røde
 9. Håkjerringa
 10. Betenkning
 11. Klagesang
 12. Mit reysetøy
 13. Farvel min venn