Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Petters poetiske pulver
1 :   Vær hilset
2 :   Herre gud
3 :   Den første dag
4 :   Sangen om guru
5 :   Om den siste tid
6 :   Elisabets vise
7 :   Mammons regimente
8 :   Komme ditt rike
9 :   Aurora den røde
10 :   Håkjerringa
11 :   Betenkning
12 :   Klagesang
13 :   Mit reysetøy
14 :   Farvel min venn


Tilbake

Aurora den røde

AURORA DEN RØDE (Fra Nordlands Trompet)

Alt fra den tid solen i Skytten inngår
og til hun sin gang uti Fiskene får,
forborger hun stedse sitt øie:
Går moxen om høyeste middag i vann
så der ikkun vises av dagen en rand
mot østen ved bjergenes høye.
En time fremgår hun med strålende hjul,
en anden stund henne bak fjellet i skjul
fremskinner i gård hos vår grande.
Nu halver hun øyet, nu har hun det hel,
nu atter fordølger seg slet for en del,
så vexles de gyldende brande.

I medens har bonden ei synderlig kår,
i mørk han seg legger, i mørk han oppstår,
en natt til den annen mon rope.
Ti vinteren fører stedsvarende mørk,
innfaller i landet som over en ørk
uendelig netter tilhope.
En spørger: Hør broder, hvor langt er til dag?
En annen mann spørger med lengsel og plag:
Vil dag ikke snarligen vorde?
Den tredje klager at natten er lang.
Det klagemål høres så mangen en gang
når Skamtid er kommen i gårde.

Tvert om når at sol er i Tvillingens hus
meddeler hun landet et yndeligt ljus
det sommeren varer til ende.
Og dummeste nat, vel en favn over vand
beskinner båd´ netter og dage vårt land
ved måneder to eller trende.
Enn svær jeg og vitner at hvilken en dreng
som oppstår og går seg med solen i seng
han neppelig skal seg forsove.
O sommer, kjærkommen til alles behag
på hvilken at natten den lyser som dag
og fugle sin skapermand love.