Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Petters poetiske pulver
1 :   Vær hilset
2 :   Herre gud
3 :   Den første dag
4 :   Sangen om guru
5 :   Om den siste tid
6 :   Elisabets vise
7 :   Mammons regimente
8 :   Komme ditt rike
9 :   Aurora den røde
10 :   Håkjerringa
11 :   Betenkning
12 :   Klagesang
13 :   Mit reysetøy
14 :   Farvel min venn


Tilbake

Den første dag

DEN FØRSTE DAG (fra Bibelsk Visebok)

Gunstig leser, hør vel til,
hør, jeg deg fortelle vil
hva i fordum skjedde,
hvordan i begynnelsen
jorden samt og himmelen
ble av Gud beredde.

I seks dage det påstod
at Gud Herren blive lot
skapningen fullkommen.
Lys, befestning, vann og jord,
allting etter Herrens ord
mennisken til fromme.

I det første var der mørk,
så lot Gud som av en ørk,
lyset smukt fremtrinne.
Gud fant selv en velbehag
så lot han den første dag
over verden skinne.