Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Petters poetiske pulver
1 :   Vær hilset
2 :   Herre gud
3 :   Den første dag
4 :   Sangen om guru
5 :   Om den siste tid
6 :   Elisabets vise
7 :   Mammons regimente
8 :   Komme ditt rike
9 :   Aurora den røde
10 :   Håkjerringa
11 :   Betenkning
12 :   Klagesang
13 :   Mit reysetøy
14 :   Farvel min venn


Tilbake

Klagesang

KLAGESANG (Leilighetsvise v/ sykdom)

En kropp ,oppfylt med grus og sten
har tusen ganger brekk og mén.
Jeg tror den ei med penn og fjær
beskrives kan så som den er.
Jeg har hos meg befunnet det,
jeg er av pine trett og mett.
Jeg ønsker titt all verdens vei:
Jeg ønsker Døden, dør dog ei.
Men jeg må pines dag og stund
om natten får jeg ei en blund.
Mitt liv vil revne midt i to.
Hvorledes skal jeg nyte ro?

Spør bjelkene i huset er,
spør vegger, naver, tak og spær.
Spør bord og benker, de skal deg
fortelle hvor det er med meg.
En barnefødsel er vel streng
for kvinnen i sin barselseng,
men når hun fosteret har fød
har hun forvunnet all sin nød.
Men jeg har båret hit inn til
det foster som meg drepe vil.
I seks år har jeg båret det,
ti må jeg en gang blive trett.

O Gud, all verdens frelsermann
som alle ting forandre kan,
forandre du min sorg, min nød
til livet eller salig død.