Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Petters poetiske pulver
1 :   Vær hilset
2 :   Herre gud
3 :   Den første dag
4 :   Sangen om guru
5 :   Om den siste tid
6 :   Elisabets vise
7 :   Mammons regimente
8 :   Komme ditt rike
9 :   Aurora den røde
10 :   Håkjerringa
11 :   Betenkning
12 :   Klagesang
13 :   Mit reysetøy
14 :   Farvel min venn


Tilbake

Mit reysetøy

MIT REYSETØY (Leilighetsvise)

O Jesu Christ, sann mann og gud
som satte til en blodig hud
på korsens tre for meg i pant
og stridde til din ånd utrant.
Halleluja!

Jeg beder deg, forlat meg ei
når jeg skal gå den lange vei
at jeg kan dennem slippe fri
som gangen er på røveri .
Halleluja!

Jeg vet det er så mørk en dal
den jeg igjennom vandre skal,
til med er veien ubekannt
Gud trøste meg så visst og sant.
Halleluja!

Skal jeg min kvinne skilles fra
gid hun fra Gud ei skilles da.
Når hun bær største sorg for meg
gi henne største trøst i deg.
Halleluja!

Når hun seg finner hjelpeløs
som is om hennes hjerte frøs
du Gud est den forfarend mann
der kolde hjerter varme kan
Halleluja!