Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Petters poetiske pulver
1 :   Vær hilset
2 :   Herre gud
3 :   Den første dag
4 :   Sangen om guru
5 :   Om den siste tid
6 :   Elisabets vise
7 :   Mammons regimente
8 :   Komme ditt rike
9 :   Aurora den røde
10 :   Håkjerringa
11 :   Betenkning
12 :   Klagesang
13 :   Mit reysetøy
14 :   Farvel min venn


Tilbake

Vær hilset

VÆR HILSET ( Fra innledningen til Nordlands Trompet)

Vær hilset, I Nordlands bebyggende menn
fra verten i huset til trellende svenn,
vær hilset, I kofte-kledt bønder!
Ja samtlig så vel ut til fjære som fjell,
såvel den der bruker med fisken på hjell
som salter grå-torsken i tønder.
Hil være det elskelig, kvinnelig kjønn,
matroner og ekte-gift hustruer skjønn ,
madammer og ugifte piger;
dog synderlig dydig gemytter især,
min hilsen jeg samtlig tilbyder enhver
og redebon tjenest´ tilsiger.

I ville, når solen på hvelvingen glad
fremskrider til middags oppstigende grad
meg vise samdrektig den ære:
Til måltid at komme som gjester i rad,
mitt bord at bepryde, samtykkend´ med hvad
som huset formår at frembære!
Vær hilset, I Nordlands bebyggende menn
fra verten i huset til trellende svenn,
vær hilset, I kofte-kledt bønder!