Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Petters poetiske pulver
1 :   Vær hilset
2 :   Herre gud
3 :   Den første dag
4 :   Sangen om guru
5 :   Om den siste tid
6 :   Elisabets vise
7 :   Mammons regimente
8 :   Komme ditt rike
9 :   Aurora den røde
10 :   Håkjerringa
11 :   Betenkning
12 :   Klagesang
13 :   Mit reysetøy
14 :   Farvel min venn


Tilbake

Betenkning

BETENKNING (Leilighetsvise etter skipsforlis)

Akk ubestandig verdens lykke
hva er din gunst at lite på
hva kan du din kompass forrykke
på den forkjærte strek at stå
Når man har fattet beste tanker
da støter du på blinde banker,
da støter du på blinde banker,

Jeg ser forandring vil regjere
i himmel, luft, i vær og sky.
Jeg ser i havet flo og fjære
Jeg ser i månen ne og ny.
Jeg ser i tiden dag og netter.
Jeg ser i solen glans og pletter,
jeg ser i solen glans og pletter.

Jeg et eksempel selver bliver:
Her veksles med meg til og fra;
min kjære Gud med meg oppskriver
og tager titt det han meg ga.
Han bød at vind og vann tillige
imot meg, usle, skulle krige,
imot meg, usle, skulle krige.

En naken hud var all min eie
da jeg fikk verden først at se,
og når jeg skal all verdens veie
da vil meg samme skjebne skje.
Jeg kom her inn med blotte lender.
Jeg skal herfra med tomme hender,
jeg skal herfra med tomme hender.