Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Petters poetiske pulver
1 :   Vær hilset
2 :   Herre gud
3 :   Den første dag
4 :   Sangen om guru
5 :   Om den siste tid
6 :   Elisabets vise
7 :   Mammons regimente
8 :   Komme ditt rike
9 :   Aurora den røde
10 :   Håkjerringa
11 :   Betenkning
12 :   Klagesang
13 :   Mit reysetøy
14 :   Farvel min venn


Tilbake

Farvel min venn

FARVEL MIN VENN (fra forordet til Nordlands Trompet)

Farvel min venn, fortørnes ei,
det er din egen ære
at du kan gå på fredens vei
og aktes from at være.
Farvel , og bruk beskjedenhet
vil du min skrift annamme.
Jeg ønsker deg Vårherres fred,
og du gir meg det samme!