Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Petters poetiske pulver
1 :   Vær hilset
2 :   Herre gud
3 :   Den første dag
4 :   Sangen om guru
5 :   Om den siste tid
6 :   Elisabets vise
7 :   Mammons regimente
8 :   Komme ditt rike
9 :   Aurora den røde
10 :   Håkjerringa
11 :   Betenkning
12 :   Klagesang
13 :   Mit reysetøy
14 :   Farvel min venn


Tilbake

Om den siste tid

OM DEN SISTE TID (fra Evangeliesangene)

Jesus med en vennlig munn
til sin disipler sier:
Det er om en liten stund
at jeg fra eder viker.
I skal ei se mitt ansikt blid
uti de samme dage
men atter om en liten tid
da kommer jeg tilbake.

I har nu bedrøvelse,
dog skal den engang vike.
Kan det ei i verden skje,
det skjer dog i Guds rike.
En kvinne, hennes fødsels tid
når at den er for hånde,
da er hun i bedrøvet strid
og stedt i megen vånde.

Men når barnet det er født,
da glemmer hun sin smerte.
Hun tar barnet i sitt skjød
og gledes i sitt hjerte
I likeså, nu haver I
jers sorg og hjertens plage
men I skal engang blive fri
når endt er disse dage.

I nu fra meg skilles her
og kurrer som en due
Jeg skal eder atter her
i evig fryd beskue.
Da skal jers hjerter glede seg
alt efter Herrens vilje
og ingen skal evindelig
den glede fra jer skilje.