Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Petters poetiske pulver
1 :   Vær hilset
2 :   Herre gud
3 :   Den første dag
4 :   Sangen om guru
5 :   Om den siste tid
6 :   Elisabets vise
7 :   Mammons regimente
8 :   Komme ditt rike
9 :   Aurora den røde
10 :   Håkjerringa
11 :   Betenkning
12 :   Klagesang
13 :   Mit reysetøy
14 :   Farvel min venn


Tilbake

Herre gud

HERRE GUD (fra Katekismesangene)

Herre Gud, ditt dyre navn og ære
over verden høyt i savn må være,
og alle sjele, og alle trelle
og hver geselle de skal fortelle
din ære.

Ja før Gud sin ære skal forlise,
før skal hav og grommen hval ham prise,
samt og tanteyen , som løper leyen,
stenbit og seyen og torsk og skreyen
og nise.

Høyen hall og dypen dal skal vike,
jord og himmel falle skal tillike,
hver bjerg og tinde skal slett forsvinde,
men Herrens minde til tusind sinde
skal stige.