Responsive knapp
46-facebook-512
OLA BREMNES
Petters poetiske pulver
1 :   Vær hilset
2 :   Herre gud
3 :   Den første dag
4 :   Sangen om guru
5 :   Om den siste tid
6 :   Elisabets vise
7 :   Mammons regimente
8 :   Komme ditt rike
9 :   Aurora den røde
10 :   Håkjerringa
11 :   Betenkning
12 :   Klagesang
13 :   Mit reysetøy
14 :   Farvel min venn


Tilbake

Komme ditt rike

KOMME DITT RIKE (Katekismesang)

O Herre la ditt rike
på jorden her nedstige
med kraft og nådens ånd
at løse syndens bånd
på det man kan fornemme
at Gud hos folket bor,
og at du Gud har hjemme
hos dem der på deg tror.

Spør du, hva er Guds rike?
Det er rett kort at sige:
Innvortes fryd og fred
med god samvittighet.
Når ånden i oss roper
et "Abba Fader" ut
og man alene håper
på den almektig Gud.

Hvor Herrens duk den bredes
hvor kalk og disk tilredes,
hvor ånd og vann og blod
står prent i hjerterot,
hvor håp og tro tillike
har bluss og lamper tent
der er Guds nådes rike
på jorden til oss sendt.